Voorzitters

Voorzitters


Zaterdag 26/08
12u45 – 14u15
KKA-plan en rol van voorzitters in hun club
Vakantiekorfbal
Voorstelling van de nieuwe website
Bezoek Unified Korfbal