Inspirerend leiderschap

Inspirerend leiderschap


De dagelijkse werking van een korfbalclub vergt heel wat energie. Gelijkaardige uitdagingen in Kempense korfbalclubs worden gezamenlijk aangepakt. Zo vermijden we verlies van kostbare tijd doordat elke club apart een oplossing bedenkt en uitvoert.
Met de Kempense korfbalclubs bundelen we de krachten, onder de noemer van Kempense Korfbalacademie, en maken gezamenlijke projecten met een meerwaarde voor elke club. We behandelen 7 thema’s nl.

  1. Vrijwilligers werven en behouden.
  2. Nieuwe leden werven.
  3. Jeugdtrainers werven en behouden.
  4. Refs werven en behouden.
  5. Regionale wedstrijden organiseren voor de allerjongsten. (K4)
  6. Multimove per club organiseren
  7. Extra activiteiten tijdens vakanties organiseren.

1
CLUBBELEIDSPLAN

Neem voor de 7 thema’s het doel, het actieplan en de resultaten op in het clubbeleidsplan.

2
CLUBORGANIGRAM

Neem de 7 themaverantwoordelijken van jouw club op in het organigram en maak dit zichtbaar.

3
BESTUURSOVERLEG

Nodig de themaverantwoordelijken van jouw club minstens 3 keer per jaar uit tijdens het bestuursoverleg.

4
STEUN COORDINATOREN

Bevraag minstens 3 keer per jaar de noden en behoeften van de themaverantwoordelijken van jouw club. Geef ze de nodige steun.

5
VAARDIG COORDINATOREN AF

Vraag aan de themaverantwoordelijken van jouw club om deel te nemen aan de regionale overlegmomenten.

6
REGIONALE DENK- EN BESLISDAG

Als voorzitter ben je 2 maal per jaar de stem van jouw club tijdens denk- en beslisdagen.