Expert

Expert


Ferry Visser

vanaf 2020

Ferry Visser is regelmatig te gast tijdens vakantiekorfbal. Hij geeft er training en begeleidt trainers in opleiding.

Ferry Visser is een trainer met passie. Hij heeft in Nederland het hoogste trainersdiploma behaald.


Leon Simons

2016 – 2019

Dank aan Leon Simons voor het verzorgen van 18 clinics voor jeugdtrainers.
We laten het gedachtengoed en de kennis verder leven in het project ‘20% meer scoren’.

Leon Simons is een autoriteit in de korfbalwereld. Hij kwam in totaal 94 maal uit voor Oranje en is daarmee recordinternational. Vanaf 2010 is Leon Simons professioneel korfbalcoach.
Leon Simons Wikipedia
Leon Simons The magician