Doel – Resultaten

Doel – Resultaten


Vanaf 2022 versterken tevreden multimovekinderen
hun 12 fundamentele bewegingsvaardigheden tijdens de wekelijkse multimovelesjes.

Goedgekeurd tijdens de denk- en beslisdag van 2021.06.22Behaal jij het doel voor jouw club?

Neem deel aan de jaarlijkse startdag.
Evalueer 2 keer per jaar.

Noteer het aantal deelnemers en de tevredenheid van de kinderen.