MM begeleider zijn

MM begeleider zijn


Voor multimovebegeleiders zijn er ondersteuningen beschikbaar.
Sport Vlaanderen heeft heel wat lopende acties en ook vanuit de KKA nemen we regelmatig initiatieven.


1
12-WEKENACTIE

Diplomaatjes voor kinderen, een flyer voor ouders, een brochure voor begeleiders en een stickerplaat voor de groep zijn een stimulans om extra te bewegen.

De 12-wekenactie is een initiatief van multimovebegeleiders van de KKA met de steun en erkenning van Sport Vlaanderen. Tijdens de jaarlijkse startdag worden de materialen per club verdeeld.


2
Sport & Spel Festival

Grote en kleine banners en spandoeken, een themadiploma en een promowebsite zijn bedoeld om ouders te inspireren om mee te komen bewegen en spelen om o.a. de band tussen ouder en kind te versterken.

Het Sport & Spel Festival is een initiatief van met Mens in beweging vzw met de steun van Sport Vlaanderen en Thomas More Hogeschool. De club betrokken bij de KKA kunnen genieten van de voordelen. Tijdens de jaarlijkse startdag worden de materialen per club verdeeld.


3
Multimove@home

7 wekelijkse clipjes gedurende 12 weken zijn bedoeld om ouders te inspireren om hun kinderen aan te zetten om thuis dagelijks te bewegen.

Multimove@home is een initiatief van de KKA om in coronatijd thuis te bewegen. De clipjes blijven ter beschikking en kunnen nuttig gebruikt worden in de club om de kwaliteit van het aanbod te versterken.


4
Buitenspeeldag

De 1ste woensdag na de paasvakantie zijn de Vlaamse TV-zenders uit de ether en spelen kinderen massaal buiten.

De buitenspeeldag is een initiatief van diverse Vlaamse instellingen waaraan gemeenten gretig deelnemen bedoeld om ouders te informeren over het belang van spelen en om kinderen extra speelprikkels te geven.


5
Beweegkalender

365 dagen thuis bewegen en spelen is een goed idee om te doen.

De beweegkalender is een initiatief van Sport Vlaanderen. Het bevat 1 beweegidee per dag om thuis te spelen.