Doel – resultaten

Doel – resultaten


Deelnemers beleven plezier aan K4 – tornooitjes/events.

Goedgekeurd tijdens de denk- en beslisdag van 2021.06.22Behaal jij het doel voor jouw club?

Neem deel aan de jaarlijkse startdag.
Evalueer kort na elk tornooitje/event.

Noteer het aantal spelers van uw club en de mate waarin iedereen plezier heeft beleefd.
Vul in ten laatste op maandag.